رله کنترل سطح مایعات (فلوتر)

فلوتر رله الکترونیکی است که برای کنترل سطح مایعاتی مانند آب ، فاضلاب ، قلیایی و ... که هادی جریان برق هستند بکار می رود
مناسب برای پر کردن اتوماتیک مخازن یا حفاظت پمپ ها در برابر خشک کار کردن می باشد .
این محصول برای محیطهایی که عایق جریان الکتریکی باشند یا محیطهای اسیدی(به علت خوردگی سنسورها) مناسب نمی باشد

دریافت بروشور


رله کنترل سطح مایعات (فلوتر)