تایمر راه پله

برای نصب در راه پله ی ساختمان ها جهت صرفه جویی در مصرف برق و طولانی شدن عمر لامپ ها بکار می رود . بعد از اعمال ولتاژ تغذیه با فشردن یکی از شستی ها لامپ های راه پله روشن شده و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده لامپ ها بصورت اتوماتیک خاموش می شوند .
تایمر راه پله فانوس سیستم برای استفاده با کلیدهای نئون دار بهینه شده است و این قابلیت را دارد که با انواع کلیدهای نئون دار و LED دار در ساختمانهای چند طبقه استفاده شود.

دریافت بروشور


تایمر راه پله