سوپر تایمر دیجیتال مولتی فانکشن

سوپر تایمر دیجیتال با ولتاژ های AC و DC (بر حسب سفارش) کار می کند و دارای رنج زمانی متنوع از یک دهم ثانیه تا 999 ساعت می باشد .

دارای مد فلاشر و مد تایمر استارت مجدد بوده ، و تنظیمات وصل و قطع بودن رله در مدت زمان سنجی ، تنظیم ریست شدن یا نشدن اطلاعات پس از تغییر حالت ورودی استارت ، تنظیم ذخیره شدن و یا نشدن اطلاعات زمان سنجی و حالت رله در زمان قطع برق توسط مصرف کننده قابل تنظیم می باشد .

دریافت بروشور - صفحه اول

دریافت بروشور - صفحه دوم


سوپر تایمر دیجیتال مولتی فانکشن