ساعت فرمان فانوس سیستم

کد خبر : 3تاریخ انتشار : 1394/03/02تعداد بازدید : 5539

ساعت فرمان فانوس سیستم

تولید ساعت فرمان روزانه هفتگی ماهانه فانوس سیستم
ساعت فرمان فانوس سیستمساعت فرمان روزانه، هفتگی، ماهانه  فانوس سیستم جایگزین بسیار مناسب برای ساعت های ربع زن مکانیکی قدیمی می باشد که قابلیت برنامه ریزی 80 برنامه برای 2 رله مجزا و امکان برنامه ریزی زمانهای کمتر یک دقیقه(به طور مثال برای زنگ اخبار) ، با کاربری آسان می باشد.
از کاربردهای عمومی دیگر این ساعت استفاده در آبیاری اتوماتیک،وصل زنگ اخبار،قطع و وصل روشنایی در ساعت مشخص و ... می باشد